„Nowe Kompetencje”

Rekrutacja do Projektu „Nowe kompetencje” ma charakter ciągły i trwa od 1 października 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

W okresie tym do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie 120 osób (w tym 72 kobiety) a kolejne grupy szkoleniowe będą rozpoczynały szkolenia sukcesywnie, po zebraniu odpowiedniej liczby osób.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
- bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy
- w wieku 25-64 lata,
- nieposiadających zatrudnienia przez okres ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
- zamieszkujące województwo podkarpackie
- chcące z własnej inicjatywy chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach.

Aby wziąć udział w projekcie, należy odwiedzić stronę http://nowekompetencje.meltingpot.pl, pobrać dokumenty zgłoszeniowe i wysłać pocztą bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu.